Życie na Pomorzu – przewodnik

old european city district on river coast
Photo by Julia Volk on Pexels.com
old european city district on river coast
Photo by Julia Volk on Pexels.com

Życie na Pomorzu — przewodnik

Materiał powstał w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018-2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Przewodnik jest dostępny tutaj.

%d bloggers like this: