Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – FAQ

Dynamiczny rozwój gospodarczy, otwarty rynek pracy oraz wysoka jakość życia w naszym regionie, przyciągają do województwa pomorskiego coraz większą liczbę cudzoziemców. Wśród emigrantów, którzy zdecydowali się zamieszkać w Trójmieście i jego okolicach przeważają nasi sąsiedzi z Ukrainy i Białorusi.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Legal PL